งานกราฟิก ในสังคมปัจจุบัน มีความสำคัญอย่างไร ?

งานกราฟิก กับสังคมปัจจุบัน

ในปัจจุบัน โลกได้พัฒนา ไปอย่างรวดเร็ว มีการใช้ระบบ การติดต่อสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการกระจายข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ว โดยอาจจะเป็น การกระจายข้อมูล จากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง

 

ประโยชน์ของกราฟิก

      กราฟิก เปรียบเหมือน สัญลักษณ์ ชนิดหนึ่ง มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้สื่อสาร อาศัยแรงบันดาลใจ และจินตนาการ การออกแบบ จากประสบการณ์ และสิ่งที่ได้รับมา ไม่ว่าจะ จากตัวเองโดยตรง หรือการรับรู้ ประสบการณ์ ของผู้อื่นร่วมด้วย

อีกทั้ง ยุคสมัย ยังช่วยเปลี่ยนแปลง ความคิด รูปแบบ ของจินตนาการ ด้วยเช่นกัน รวมไปถึง ความเจริญก้าวหน้า ของเทคโนโลยี ด้วยประโยชน์ ของกราฟิก มีมากมาย กราฟิก จึงมีบทบาทสำคัญ มากขึ้น

กราฟิกมีความดึงดูด และน่าสนใจ
ความสวยงาม ความน่าสนใจ จะทำให้ เกิดภาพจำ ที่ดี ต่อผลงานได้  และยังจะช่วยเพิ่ม ความน่าเชื่อถือ ต่อองค์กรนั้นๆ เพราะรูปภาพ หรือ สีสัน จะช่วยทำให้ องค์ประกอบ เหล่านั้น สมบูรณ์ เกิดความน่าสนใจ อีกด้วย

ถ้าหากลองสังเกต สินค้า ที่มีกราฟิกสวยงาม หรือมีสีสัน สะดุดตา ก็จะช่วยให้เรา เกิดความสนใจ และจดจำสินค้านั้น ได้ทันที

กราฟิกช่วยให้จดจำ ได้มากขึ้น
การเริ่มต้น รับรู้ ของเด็กวัยแรกเกิด มักจะเรียนรู้ โดยเริ่มจาก การจดจำ รูปภาพ หรือสีสัน เหตุผลเดียวกันนี้ จึงส่งผลให้ มนุษย์
มักจะ จดจำภาพ ได้ดีกว่า ข้อความ หรือตัวหนังสือ

การสื่อด้วยภาพ หรือกราฟิกต่างๆ จึงมีความสำคัญมาก ดังนั้นกราฟิก จึงพัฒนา เพื่อตอบสนอง การรับรู้ และความคิดของมนุษย์

กราฟิกเข้าใจง่าย
เพราะในบางครั้ง ภาพก็สามารถ สื่อความหมาย และสื่อสาร ต่อผู้รับสาร ได้เข้าใจ มากกว่า ข้อความ ภาษาพูด ภาษาเขียน และอาจจะ ช่วยให้ประหยัดเวลา ในการสื่อสาร

กราฟิกที่ดี จึงต้องเรียบง่าย และชัดเจน ตัวอย่างเช่น การใช้ภาพกราฟิก เป็นแผนที่ บอกสถานที่ สามารถเน้นจุด ที่เราต้องการบอกได้

รับทำ graphic

งานกราฟิก

งานกราฟิก มีความสำคัญอย่างไร​?

งานกราฟิกที่ดี จะทำให้เห็นถึง ความคิดในการออกแบบเป็นเลิศ จะมีอิทธิพลโดนตรง ที่จะโน้มน้าว ผู้รับข้อมูล ให้เกิดความสนใจ และยอมรับ

1.การออกแบบที่ดี ทำให้ข้อมูล ที่กระจัดกระจาย มีระเบียบมากขึ้น ก่อให้เกิด ความเข้าใจ ที่ชัดเจน และถูกต้อง

2.พัฒนาระบบการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพ

3.ช่วยสร้างสรรค์สัญลักษณ์ ทางสังคม เพื่อสื่อความหมาย ร่วมกัน

4.ช่วยให้เกิดจินตภาพ เกิดมีแนวคิดสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอๆ

5.ช่วยให้ระบบการถ่ายทอดข้อมูล เป็นไป อย่างรวดเร็ว และชัดเจน

6.ส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้น ทางความคิด และการตัดสินใจ ได้อย่างรวดเร็ว

7.ช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าทางธุรกิจ และการพฒนาประเทศ

8.ช่วยให้งานเกิดความน่าสนใจ ประทับใจ แก่ผู้พบเห็น

 

คุณค่าของงานกราฟิก

– เป็นสื่อกลาง ในการสื่อความหมาย ให้เกิดความเข้าใจ ที่ตรงกัน จากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่ง ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน

– สามารถ ทำหน้าที่ เป็นสื่อ เพื่อให้เกิดความรู้ เกิดการศึกษา กับกลุ่มเป้าหมาย ได้เป็นอย่างดี

– ช่วยทำให้เกิด การกระตุ้น ทางความคิด และการตัดสินใจ อย่างรวดเร็ว

– ช่วยให้เกิด ความน่าสนใจ ประทับใจ และน่าเชื่อถือ ให้แก่ผู้พบเห็น

– ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

– ทำให้ผู้ที่พบเห็น เกิดการเปลี่ยนเปลี่ยน พฤติกรรม ทั้งด้านการกระทำ และความคิด

 

อิทธิผลของศิลปะในการออกแบบกราฟิก

องค์ประกอบสำคัญ ที่จะช่วย ทำให้ งานกราฟิก มีความโดดเด่น น่าสนใจ นักออกแบบ จึงใช้หลัก และวิธีการ ทางศิลปะ เข้ามาเป็น แนวทาง ในการออกแบบ ดังนี้

   1.รูปแบบตัวอักษร และขนาด

การสร้างรูปแบบตัวอักษร ให้มี รูปแบบที่แปลกตา สวยงาม จะช่วยเร่งเร้า ความรู้สึก ตอบสนอง ได้เป็นอย่างดี โดยเน้นความชัดเจน สวยงาม ให้สอดคล้อง กับจุดประสงค์ สำหรับข้อความ นำเรื่อง และข้อความ รายละเอียด

นอกจากนั้น ขนาดตักษร ก็มีความสำคัญ ไม่น้อยไปกว่ากัน ขนาดของตัวอักษรบนชิ้นงาน ควรมีความพอดี อ่านได้ง่าย สื่อความหมายได้ดี การจัดวางรูปแบบข้อความที่ดี จะช่วยให้ การสื่อความหมาย มีประสิทธิภาพอีกด้วย

    2.การกำหนดระยะห่างและพื้นที่

เพื่อการจัดระเบียบ ของข้อมูล ช่วยเน้นความเป็นระเบียบ และความชัดเจน ระยะห่าง หรือพื้นที่ว่าง จะช่วยพักสายตา ในการอ่าน ทำให้ดูสบายตา สร้างจังหวะลีลา ขององค์ประกอบภาพ ให้เหมาะสม และสวยงาม

    3.การกำหนดสี

สีมีบทบาทอย่างมาก ที่ช่วยเน้นความชัดเจน ทำให้สะดุดตา สร้างสรรค์ความสวยงาม การกำหนดสีใดๆ ขึ้นอยู่กับ ประเภทของงาน ข้อสำคัญ ที่ควรคำนึงถึง คือ สีบนตัวภาพ พื้นภาพและตัวอักษร ต้องมีความโดดเด่น ชัดเจน เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีความชอบ ที่แตกต่างกัน  นักออกแบบ จะพยายามใช้สี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ มากที่สุด

    4.การจัดวางตำแหน่ง

เป็นการจัดวาง โครงร่างทั้งหมด ที่จะกำหนด ตำแหน่งขนาด ของภาพประกอบ ตำแหน่งของข้อความทั้งหมด และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ปรากฏ ซึ่งต้องคำนึงถึง จุดเด่น ที่ควรเน้น ความสมดุลต่างๆ ความสบายตา ในการมอง

นักออกแบบ ต้องให้ความสำคัญ ต่อทุกๆ ส่วน ที่ปรากฎ บนชิ้นงาน เท่ากันทั้งหมด ความพอเหมาะ พอดี ช่วยให้งานออกแบบ มีความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจ

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *