อยากฟ้องชู้ ต้องอย่างไรบ้าง?

อยากฟ้องชู้ ต้องทำอย่า